ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัพพันธ์การแจ้งความเสียหายเรื่อง "ยางพารา"
  รายละเอียด :

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช


แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายกรณีสวนยางพาราเสียหาย


(กรณี ต้น ยาง ล้ม หัก เอน ตาย) ให้นำหลักฐานมายื่น ในวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 ณ  อาคารอเนกประสงค์ อบตงสระแก้ว เวลา 09.00 น


ให้นำหลักฐานมาแสดงดังนี้


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


2. สำเนาทะเบียนบ้าน


3.สำเนาโฉนดที่ดิน


4. ทะเบียนเกษตรกร


5. บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 423 คน