ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  รายละเอียด : อบต.สระแก้ว ได้ดำเนินการประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 358 คน