ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำปี พ.ศ.2555
  รายละเอียด :  อบต.สระแก้ว ได้ดำเนินการประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 385 คน