ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุน  หมู่ที่ 6  บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบการจ้างแล้วตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 354 คน