ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายแสง - นางเปื้อม หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายแสง - นางเปื้อม หมู่ที่ 7 บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบการจ้างตามโครงการดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วัน 22 ตุลาคม  2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 339 คน