ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 17/2550 ลงวันที่ 27 กันยายน 2550 นั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และได้แจ้งให้กรรมการตรวจรับงานจ้างเ เข้าทำการตรวจรับ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30 น.

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 278 คน