ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในญาติ - ปลักดุก หมู่ที่ 9
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 จึงประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และได้แจ้งให้กรรมการตรวจรับงานจ้างเข้าทำการตรวจรับในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 น. พร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 285 คน