ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในลุ่ม - เหยงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว
  รายละเอียด : ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. - 3 ธ.ค.50 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075 - 375162

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 302 คน