ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.เยี่ยมเยียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2551
  รายละเอียด : ด้วย อบต.สระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อบต. เยี่ยมเยียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนพิการและครอบครัว โดยการมอบของขวัญ(ผ้าห่ม) ให้กับคนพิการทุกประเภทในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวน 100 คน โดยมีกำหนดการออกเยี่ยมเยียน ดังนี้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 (หมู่ที่ 5, 6, 10)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 (หมู่ที่ 3, 4)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 (หมู่ที่ 7)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 (หมู่ที่ 8, 9, 11)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 (หมู่ที่ 1, 2)

- หมายเหตุ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 283 คน