ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง 2550 ณ สวนสาธารณะบ้านกาพระ หมู่ที่ 10
  รายละเอียด : อบต.สระแก้วขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 ณ สวนสาธารณะบ้านกาพระ หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
- การแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะและบ้านนากุน
- การประกวดกระทง ประเภทสวยงามและความคิดริเริ่ม
- การประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก

รับสมัครได้ที่ อบต.สระแก้ว หรือบริเวณสถานที่จัดงาน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 358 คน