ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชนและยาเสพติด
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจะดำเนินการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชนและยาเสพติด ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าศาลามาให้ความรู้ ในวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2550 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ ที่ทำการการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะตัวแทนเด็กและเยาวชนระดับหมู่บ้าน เข้าร่วมการฝึกอบรมตามวันเวลาดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 269 คน