ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
.........................................

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2550 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 กำหนดให้มีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2550 ณ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 7 คน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จึงขอประกาศบุคคลดังกล่าว ให้เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวศรัญญา พิมเสน เลขที่ 003
2. นางสาวสิรินาฎ รอดบุญ เลขที่ 012
3. นางอารีย์ แซ่ลิ้ม เลขที่ 015
4. นางสาวณิชารีย์ บุญฤทธิ์ เลขที่ 016
5. นางสาวเจนจิรา วัฒนสิทธิ์ เลขที่ 024
6. นางสาวภิรมย์ สุรพจน์ เลขที่ 046
7. นางสาวสายบัว สมเก่า เลขที่ 049

ให้บุคคลที่มีรายชื่อข้างต้น เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลออกให้มาด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 331 คน