ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2550
  รายละเอียด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานวันวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2550 ในระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 272 คน