ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่องผลพิจารณาซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายน้ำทรัพย์ - คลองเราะ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่องผลพิจารณาซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายน้ำทรัพย์ - คลองเราะ  หมู่ที่  3  ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา  ท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึงผลการพิจารณาซองสอบราคาปรากฎว่า  หจก.จีระวัฒน์การโยธา  เป็นผู้เสนอราคา ตำสุด  ในราคา  241,000.- บาท ซึ่งไม่สูงกว่าราคากลาง และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 368 คน